Mazury-kumaczowka

REGULAMIN
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ,,Kumaczówka''

Witam Państwa serdecznie w moim domu i życzę udanego i przyjemnego pobytu. Będę wdzięczna za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości, a także gospodarza.

 1. Wszystkich Gości prosimy, by od razu po przybyciu zameldowali się u Gospodarza.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby pobytowe.
 3. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 1400 , a kończy się o 1100 w dniu wyjazdu.
 4. Przedłużenie doby pobytowej jest możliwe w miarę dostępności pokoi, tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi obiektu.
 1. Rezerwacji wstępnej dokonujecie Państwo za pomocą drogi telefonicznej. Następnie w ciągu 3 dni prosimy o wpłacanie kaucji w kwocie 30% wartości pobytu na wskazane konto bankowe. W przypadku braku wpłaty rezerwacja wstępna niestety wygasa.
 2. Wnosząc przedpłatę w formie kaucji Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym Kumaczówka i akceptuje go w całości.
 3. Zwrot wpłaconej kaucji jest możliwy, jeżeli zrezygnujecie Państwo z przyjazdu do naszego gospodarstwa najpóźniej na 15 dni przed ustalonym terminem.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed jego zakończeniem Obiekt nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.
 5. Podstawą do zameldowania jest okazanie właścicielom obiektu dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej.
 6. Gość jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt zaraz po przyjeździe podczas meldowania.
 7. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należna opłatę za pobyt.
 8. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 9. Obiekt „Kumaczówka” może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli regulamin, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczą mienie obiektu lub mienie Gości bądź pracowników obiektu.
 10. W przypadku wymeldowania Gościa, który rażąco naruszył Regulamin obiektu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt a Gościa obciąża za wyrządzone szkody.
 11. Dokwaterowanie dodatkowych osób do apartamentu, bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą Obiektu, jest zabronione.
 1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność (materialną i prawną), za szkody wyrządzone w obrębie gospodarstwa spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).
 2. Gość powinien poinformować o zauważonych uszkodzeniach w pokoju, niezwłocznie po jego zajęciu.
 3. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 4. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelki szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 6. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.
 8. Po ustaniu zakwaterowania Gość jest zobowiązany zwrócić apartament Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
 9. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany pokój właścicielowi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, mogą być dochodzone na drodze cywilno-prawnej.
 10. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą umowną w wysokości 100 zł.
 11. Gość zobowiązany jest zgłosić się u gospodarzy obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebranie apartamentu i zwrot klucza od pokoju).
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem obiektu.
 2. Właściciele pokoi nie ma prawa bez zezwolenia Gościa do przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Gospodarze apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, w celu opróżnienia koszy na śmieci. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się również w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gościa lub w przypadku niestosowania się Gościa do regulaminu apartamentu.
 3. Obiekt oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.
 1. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju będę odesłane na wskazany adres na koszt Gościa.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do 7:00
 1. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.
 2. W obiekcie dozwolone jest palenie tytoniu jedynie w miejscu wyznaczonym na zewnątrz budynku.
 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, kafeterii, itp.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, wyposażenia kuchni itd.).
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, wywoływania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 8. Korzystanie ze stawu jest możliwe w celu łowienia ryb wyłącznie za zgodą właściciela oraz za opłatą.
 9. Dzieci MUSZĄ być pod opieką opiekuna prawnego przy zbiorniku wodnym ze względu na jego dużą głębokość i niebezpieczeństwo z nim związane.
 10. Ogniska i grille są dozwolone za zgodą właściciela tylko w wyznaczonym miejscu (drewno za opłatą)
 11. Kąpiele w stawie są dozwolone po uzgodnieniu z właścicielem oraz na własna odpowiedzialność.